odkaz skola

Dům dětí a mládeže

V současné době častěji označován jako Středisko volného času, má za hlavní úkol naplnit volný čas především dětí a mládeže.

Zároveň by však neměl sloužit jako takzvaná úschovna dětí pro chvíle, kdy se jejich přítomnost doma zrovna rodině nehodí.

Činnost DDM je určena především pro děti a mládež školního věku.

Dle místních podmínek a charakteru činnosti se však nabízených aktivit může zúčastnit každý občan, který o to projeví zájem.

Tedy i děti předškolního věku a dospělí účastníci.


Podmínky účasti s ohledem na možnosti střediska stanoví ředitel DDM.Svou správnou funkcí DDM účinně působí v boji proti dětské kriminalitě, působí jako preventista v protidrogové činnosti.

Pro svou správnou funkci potřebuje DDM dostatečné množství pedagogických zaměstnanců a to jak interních tak externích, dostatečné materiálové a technické zabezpečení a v neposlední řadě hlavně děti, pro které je činnost střediska určena.


Koncepce DDM vychází z vyhlášky MŠMT č. 432/1992 Sb., o střediscích pro volný čas dětí a mládeže a z metodického pokynu MŠMT k činnosti a zásadám financování a hospodaření středisek pro volný čas dětí a mládeže čj. 28 089/98-51Zprávy

Info

Fotoablum

Ke stažení

Kahánek na Bernardu

     Co může být na světě hezčího než dětský úsměv. Stejnou myšlenku si dávají do vínku členové habartovského loutkového divadélka Kahánek.
Již léta toto malé divadélko rozdává úsměv malým divákům. Pohled na jejich rozzářené oči v nás dospělých vzbuzují emoce. Na statku Bernard v Královském Poříčí vystupuje Kahánek pravidelně několikrát do roka.Naposledy jsme zde vystupovali 6.září tohoto roku. Děti měly po shlédnutí hry Honza, čert a Kašpárek možnost si své hrdiny pohladit a potěšit se s nimi. Některé své hrdiny i pusinkovaly.
Škoda, že právě tento den účast na představení nebyla velká z důvodu více akcí.
Snímky z vystoupení nepotřebují snad ani komentář.

    S naším divadélkem se můžete setkat na statku Bernard opět 19.října tohoto roku. Zveme na něj všechny malé příznivce pohádek.

Za divadelní soubor
Vladimír Marek

Foto Vladimír Marek

Poznámka: Z vystoupení dne 21..2008
Dům dětí a mládeže Habartov Adresa: 357 09 Habartov, K. Čapka 573 IČO: 750 06 502
Telefon: Marie Kajanová 725 729 551 Telefon: Marcela Králová 725 729 552 E-mail: dumdeti.habartov@seznam.cz
GDPR - DDM Habartov Facebook YouTube
PEON © 2001 - 2024 Responsive Web Design