odkaz skola

Dům dětí a mládeže

V současné době častěji označován jako Středisko volného času, má za hlavní úkol naplnit volný čas především dětí a mládeže.

Zároveň by však neměl sloužit jako takzvaná úschovna dětí pro chvíle, kdy se jejich přítomnost doma zrovna rodině nehodí.

Činnost DDM je určena především pro děti a mládež školního věku.

Dle místních podmínek a charakteru činnosti se však nabízených aktivit může zúčastnit každý občan, který o to projeví zájem.

Tedy i děti předškolního věku a dospělí účastníci.


Podmínky účasti s ohledem na možnosti střediska stanoví ředitel DDM.Svou správnou funkcí DDM účinně působí v boji proti dětské kriminalitě, působí jako preventista v protidrogové činnosti.

Pro svou správnou funkci potřebuje DDM dostatečné množství pedagogických zaměstnanců a to jak interních tak externích, dostatečné materiálové a technické zabezpečení a v neposlední řadě hlavně děti, pro které je činnost střediska určena.


Koncepce DDM vychází z vyhlášky MŠMT č. 432/1992 Sb., o střediscích pro volný čas dětí a mládeže a z metodického pokynu MŠMT k činnosti a zásadám financování a hospodaření středisek pro volný čas dětí a mládeže čj. 28 089/98-51Zprávy

Info

Fotoablum

Ke stažení

Čarodějný rej v předstihu

Již tradičně pořádá Dům dětí a mládeže den plný soutěží, který předchází tradičnímu pálení čarodějnic. Ohniště nemáme, ale to vůbec nevadí.

Stejně jako v uplynulých letech jsme pro děti i jejich rodiče připravili rej na přilehlé zahradě. Hned dopoledne k nám dorazily děti z mateřské školky se svými učitelkami, po obědě děti ze Školní družiny a Klubu Sluníčko.

Úderem 15.00 hodiny byla akce otevřena pro veřejnost, která již netrpělivě postávala před branou. Hurá do soutěžení a sbírání čarodějnických kartiček, které se nakonec směnily za malé odměny.

Každý zkoušel své dovednosti na jednotlivých stanovištích a věřte, že někdy i ta nejobyčejnější soutěž byla obrovským prověřením schopností.

To třeba zavinila „čarodějná klička“-)))- žádný suchý zip. Velkou zkouškou bylo i stanoviště „myší díra“. Překonat strach z uzavřeného prostoru a prolézt tunelem pro čarodějnickou myš se několikrát neobešlo bez velkého přemlouvání-) Nakrmit „pavoučka Mňam“ by bylo lehké, ale jak se správně trefit?

Nejsem si zcela jistá zda, na úspěchu akce mělo větší podíl krásné počasí, které po dlouhé zimě vytáhlo ven i toho největšího bručouna, nebo snad to, že si lidé v Habartové tento druh akcí oblíbili, ale jedno vím zcela jistě. Každý se pobavil, často si zasoutěžili s dětmi i jejich rodiče a zahrada Domu dětí ožila úsměvnou atmosférou.

Co bychom byly za organizátorky kdybychom zapomněly poděkovat všem kdo se na zdárném průběhu podíleli? Ani čarodějnice nejsou dokonalé a ve dvou lidech se nedají dělat zázraky-)Proto naše DÍKY všem členům Klubu přátel DDM, kterých si opravdu velice vážíme.

Poděkování patří i Technickým službám města za skvěle připravenou zahradu, která je od 29.4.2013 otevřena veřejnosti.

Jana Chalupská a Iva Dobošová
30.4.2013
Dům dětí a mládeže Habartov Adresa: 357 09 Habartov, K. Čapka 573 IČO: 750 06 502
Telefon: Marie Kajanová 725 729 551 Telefon: Marcela Králová 725 729 552 E-mail: dumdeti.habartov@seznam.cz
GDPR - DDM Habartov Facebook YouTube
PEON © 2001 - 2024 Responsive Web Design