odkaz skola

Dům dětí a mládeže

V současné době častěji označován jako Středisko volného času, má za hlavní úkol naplnit volný čas především dětí a mládeže.

Zároveň by však neměl sloužit jako takzvaná úschovna dětí pro chvíle, kdy se jejich přítomnost doma zrovna rodině nehodí.

Činnost DDM je určena především pro děti a mládež školního věku.

Dle místních podmínek a charakteru činnosti se však nabízených aktivit může zúčastnit každý občan, který o to projeví zájem.

Tedy i děti předškolního věku a dospělí účastníci.


Podmínky účasti s ohledem na možnosti střediska stanoví ředitel DDM.Svou správnou funkcí DDM účinně působí v boji proti dětské kriminalitě, působí jako preventista v protidrogové činnosti.

Pro svou správnou funkci potřebuje DDM dostatečné množství pedagogických zaměstnanců a to jak interních tak externích, dostatečné materiálové a technické zabezpečení a v neposlední řadě hlavně děti, pro které je činnost střediska určena.


Koncepce DDM vychází z vyhlášky MŠMT č. 432/1992 Sb., o střediscích pro volný čas dětí a mládeže a z metodického pokynu MŠMT k činnosti a zásadám financování a hospodaření středisek pro volný čas dětí a mládeže čj. 28 089/98-51Zprávy

Info

Fotoablum

Ke stažení

Velikonoční vyrábění

Již potřinácté se v Habartově vyráběla velikonoční dekorace

V sobotu 8. dubna patřil společenský sál Městského kulturního střediska v Habartově na tři hodiny "Velikonočnímu vyrábění", které již třináct let po sobě pořádá Dům dětí a mládeže v Habartově a které je po celá léta mezi návštěvníky velmi oblíbené, neboť nabízí pestrou paletu výtvarných technik.

Pracovnice DDM Habartov Jana Chalupská a Iva Dobošová společnými silami a s pomocí více jak desítky dobrovolníků připravily různorodou nabídku výroby sváteční dekorace a zdobení vyfouklých vajíček. V sále bylo přichystáno celkem čtrnáct stanovišť, u nichž mohly šikovné děti zasednout a dát vzniknout pestrobarevným výtvorům.

Část výrobních postupů je nabízena v podstatě opakovaně a každoročně, ale pokaždé se organizátorky snaží přijít samozřejmě také s něčím novým. Stálicemi mezi zdobením jsou dozajista technika vrtání vajíček, zdobení roztavenými voskovkami či drátkování. Své tradiční místo má na tomto rukodělném workshopu i paličkování krajek nebo jednoduchý velikonoční testík, za jehož správné vyplnění obdržely děti lízátko.

Mezi použitými materiály jednoznačně vítězí barevný papír, korálky, špejle, nebo třeba nalepovací očka. Veškeré výrobní prostředky poskytuje organizátorský tým tvůrcům zcela zdarma, a tak jediné, co si musejí přinést z domova, jsou vyfouknutá vajíčka. Novinkou pro letošní rok se stalo použití vlny či pestrobarevných samolepek. Vlna byla využita na výrobu kouzelné ovečky a samolepky posloužily jako zdobící materiál pro kraslice.

Mezi další výrobky, které si mohli zájemci vytvořit, patřil kupříkladu stojánek na vajíčko v podobě kuřátka, zápich ve tvaru vejce, které bylo polepeno proužky barevného papíru a potištěno tematickými razítky, vajíčko z drátku a korálků, papírová slípka nebo třeba maska velikonočního zajíce, pro niž jako základ posloužil kulatý papírový tácek. Velký úspěch měl u tvůrců i papírový motýl, jehož kostru tvořilo lízátko.

Je určitě moc dobře, že tuto akci si mnozí návštěvníci oblíbili natolik, že bez ní si již období před velikonočními svátky v Habartově snad ani nedovedou představit. I letos jich ke stolům zasedla jistě více jak stovka. Ti menší se neobešli bez podpory starších sourozenců či rodičů a ti větší již zkušeně obcházeli jednotlivá stanoviště samostatně a po pár desítkách minut měli náruč již plnou svých originálních výtvorů.

Celé dopoledne obohatilo také více jak hodinové vystoupení žáků Základní umělecké školy Habartov i žáků její pobočky z nedaleké Krajkové. Na pódiu se v rychlém sledu střídali zpěváci i hráči na různé hudební nástroje. Sálem se nesly melodie skladeb, které byly hrány na housle, zobcové i příčné flétny, kytary, keyboard či akordeon.

Velikonoční vyrábění trvalo až do třinácté hodiny. Za oněch sto osmdesát minut vznikla u nás v Habartově spousta krásných výrobků, které se stanou součástí výzdoby mnoha domácností. Akce byla opět skvěle připravena a tvořivé nápady jistě všechny příchozí zaujaly. Poděkování za realizaci tohoto rukodělného výtvarného setkání náleží pracovnicím DDM Habartov a bezpochyby také dalším dobrovolníkům, kteří se stali na tři hodiny ochotnými průvodci a rádci pro všechny, kteří projevili zájem něco hezkého vytvořit. Třináctka se tak navzdory své neblahé pověsti stala pro dnešek číslem, které žádnou pohromu nepřivolalo a to je určitě dobře.

Mgr. Aleš Plevka, předseda Komise pro sport a kulturu
Dům dětí a mládeže Habartov Adresa: 357 09 Habartov, K. Čapka 573 IČO: 750 06 502
Telefon: Marie Kajanová 725 729 551 Telefon: Marcela Králová 725 729 552 E-mail: dumdeti.habartov@seznam.cz
GDPR - DDM Habartov Facebook YouTube
PEON © 2001 - 2024 Responsive Web Design