odkaz skola

Dům dětí a mládeže

V současné době častěji označován jako Středisko volného času, má za hlavní úkol naplnit volný čas především dětí a mládeže.

Zároveň by však neměl sloužit jako takzvaná úschovna dětí pro chvíle, kdy se jejich přítomnost doma zrovna rodině nehodí.

Činnost DDM je určena především pro děti a mládež školního věku.

Dle místních podmínek a charakteru činnosti se však nabízených aktivit může zúčastnit každý občan, který o to projeví zájem.

Tedy i děti předškolního věku a dospělí účastníci.


Podmínky účasti s ohledem na možnosti střediska stanoví ředitel DDM.Svou správnou funkcí DDM účinně působí v boji proti dětské kriminalitě, působí jako preventista v protidrogové činnosti.

Pro svou správnou funkci potřebuje DDM dostatečné množství pedagogických zaměstnanců a to jak interních tak externích, dostatečné materiálové a technické zabezpečení a v neposlední řadě hlavně děti, pro které je činnost střediska určena.


Koncepce DDM vychází z vyhlášky MŠMT č. 432/1992 Sb., o střediscích pro volný čas dětí a mládeže a z metodického pokynu MŠMT k činnosti a zásadám financování a hospodaření středisek pro volný čas dětí a mládeže čj. 28 089/98-51Zprávy

Info

Fotoablum

Ke stažení

Dům dětí a mládeže v Habartově vyzval rodiče a děti ke hraní

Další ročník dnes již tradičního zábavného odpoledne nazvaný "Mámo, táto, pojď si se mnou hrát" uspořádal v pátek 26. května v podvečer za vydatné pomoci několika obětavých a nepostradatelných dobrovolníků habartovský dům dětí a mládeže.

Pátek jako malovaný, teploty hodně přes dvacet stupňů, záplavy slunečních paprsků a nepříliš silný vánek, zkrátka počasí, které jakoby bylo přímo stvořené ke hraní a k pobytu na čerstvém vzduchu. Nic lepšího si od matky přírody hlavní organizátorky rodinné akce a zaměstnankyně DDM Habartov Jana Chalupská a Iva Dobošová snad ani nemohly přát.

Do budovy DDM, přilehlé zahrady a nejbližšího okolí si během dvou hodin od sedmnácté až do té devatenácté našlo cestu na 76 dětí a 54 dospělých. Připraveny pro ně byly hrací karty s celkem dvanácti políčky. Karta obsahovala i dva žolíky, které bylo možné využít na vykoupení se z úkolu, který mohl být nad síly zúčastněných. Podmínkou hry bylo, aby se aktivně do plnění jednoduchých úkolů zapojili všichni- tj. děti i dospělí. Právě v tom spočívá kouzlo této konkrétní akce.

A nutno sdělit, že drtivé většině rodičů, babiček či dědečků to nečinilo takřka žádné potíže a leckdy se se svými ratolestmi i hecovali, kdo splní daný úkol lépe či rychleji. Dospěláci se s úsměvem na tváři vrátili mnohdy o mnoho desítek let v čase zpět a užili si znovu ten pocit být bezstarostným dítětem, které má nefalšovanou a prostou radost ze hry.

Oproti loňskému ročníku, který účastníky vyvedl i do nedalekého příměstského lesa a během nějž zdolali i pár kilometrů, se tentokráte všech dvanáct stanovišť nacházelo v okruhu řádově dvou až tří stovek metrů. Součástí dnešní akce tak byla v závěru i anketa, ve které přítomní hlasovali, kterou variantu by do budoucna upřednostnili.

Obejít vše a splnit požadované nároky celé dvanáctky stanovišť se dalo v pohodě za slabou hodinku. Děti se s dospěláky nejen popasovaly v dovednostních a trošku i sportovních hrách, ale na památku si odnesly třeba navlečené jedlé korálky, vlastnoručně navrhnutou originální placku nebo nafouknutý balonek se smajlíkem a nápisem "DDM Habartov".

Pokud se jim podařilo zaplnit všechna políčka na kartě příslušnými razítky, dostalo se jim možnosti vyzvednout si náležitou odměnu. Pro děti byl připraven malý balíček sladkostí a zkrátka nepřišli ani rodiče, kteří se mohli těšit ze sušenky, kterou si mohou dopřát třeba při ranní kávičce.

Tato odměna je jistě vítanou, ale dle mého soudu druhořadou součástí této akce. Tou hlavní, i když nehmotnou odměnou, je pro všechny účastníky bez rozdílu věku či pohlaví onen jedinečný a společně strávený čas, který v dnešní době bývá dost často velmi výjimečný.

Ze slov organizátorek bylo patrné, že s průběhem celé akce a stejně tak i se zapojením všech příchozích byly nadmíru spokojeny, a že se tedy jejich úsilí vložené do pořádání dalšího ročníku „Mámo, táto, pojď si se mnou v Habartově hrát“ jednoznačně vyplatilo.

Jaká varianta pro budoucnost nakonec mezi aktéry zvítězila, se všichni dozvíme příští rok, kdy si dospělí a děti určitě budou znovu a rádi hrát společně.

Mgr. Aleš Plevka, předseda Komise pro sport a kulturu
Dům dětí a mládeže Habartov Adresa: 357 09 Habartov, K. Čapka 573 IČO: 750 06 502
Telefon: Marie Kajanová 725 729 551 Telefon: Marcela Králová 725 729 552 E-mail: dumdeti.habartov@seznam.cz
GDPR - DDM Habartov Facebook YouTube
PEON © 2001 - 2024 Responsive Web Design