odkaz skola

Dům dětí a mládeže

V současné době častěji označován jako Středisko volného času, má za hlavní úkol naplnit volný čas především dětí a mládeže.

Zároveň by však neměl sloužit jako takzvaná úschovna dětí pro chvíle, kdy se jejich přítomnost doma zrovna rodině nehodí.

Činnost DDM je určena především pro děti a mládež školního věku.

Dle místních podmínek a charakteru činnosti se však nabízených aktivit může zúčastnit každý občan, který o to projeví zájem.

Tedy i děti předškolního věku a dospělí účastníci.


Podmínky účasti s ohledem na možnosti střediska stanoví ředitel DDM.Svou správnou funkcí DDM účinně působí v boji proti dětské kriminalitě, působí jako preventista v protidrogové činnosti.

Pro svou správnou funkci potřebuje DDM dostatečné množství pedagogických zaměstnanců a to jak interních tak externích, dostatečné materiálové a technické zabezpečení a v neposlední řadě hlavně děti, pro které je činnost střediska určena.


Koncepce DDM vychází z vyhlášky MŠMT č. 432/1992 Sb., o střediscích pro volný čas dětí a mládeže a z metodického pokynu MŠMT k činnosti a zásadám financování a hospodaření středisek pro volný čas dětí a mládeže čj. 28 089/98-51Zprávy

Info

Fotoablum

Ke stažení

ROČARLA - Rotavská čarodějnická škola

Dům dětí a mládeže Habartov Letní tábor 2012

No a je tu léto a k tomu již po sedmnácté v pořadí patří letní dětský tábor pořádaný Domem dětí a mládeže v Habartově.

Vedoucí se na stanovou základnu Sluníčko v Rotavě vydali s jednodenním předstihem, aby vše vybalili, uklidili, připravili a na děti se natěšili.

Stanová základna Sluníčko nás tedy přivítala dne 14.7.2012 kolem 9:00 hod. Po odstranění několika drobných nedostatků při přebírání stanové základny, které se Janě Chalupské podařilo promptně a s úsměvem v krátké době vyřešit, jsme dostali povel k vybalování, umisťování, překládání, nakládání, pokládání, utahování, dotahování, přitloukání, sypání a jiného dělání, ..ní ..ní.

Před soumrakem bylo vše na svém místě jak má být. K radosti všech se počasí uklidnilo a pomalu zapadající slunce nás příjemně šimralo na zátylku. Sedíce u ohně jsme se počali těšit na příjezd malých čarodějů a čarodějnic.

Ano je to tak, malých čarodějů a čarodějnic. Letošním tématem byla totiž ROČARLA - Rotavská čarodějnická škola plná čar a kouzel.

Již v brzkém ránu druhého dne , tedy někdy kolem 10 hodiny se soustředil celý profesorský sbor u vstupní brány čarodějnické školy a vítal se s prvními studenty.

No radost pohledět na čarodějnický dorost. Ke studiu se dostavilo 39 řádně ustrojených a usměvavých studentů. Po ubytování se studenti rozprchli a o překot se vítal jeden s druhým, druhý s třetím, třetí s čtvrtým a tak dále a tak dále. Nováčci se rozkoukávali a všichni čekali co se bude dít.

Po příjezdu posledního studenta jsme se všichni sešli na zahajovacím nástupu a už to jelo, rozdělení do čtyři tříd, získání mazlíčka a seznámení s cílem nastávajícího školního klání.

Takže letos se soutěžilo o kouzelnou knihu, která měla 24 kouzelných listů a na každém byl kouzelný lektvar, velké kouzlo nebo popis silné magie. Samozřejmě, že nic není zadarmo a každý list stál nějakou tu kupičku diamantů, které bylo nutno vysoutěžit v hlavních hrách a případně prémiovkách.

Holt zvítězí jen tan nejlepší třída.

Takže hned od rána, místo rozcvičky, nahánění netopýrů co odletěli mimo školu. Kdo je najde nejrychleji?

Tak to máme první diamanty!

Dopolední hry o kočičáky, tedy speciální platidlo do tomboly. Odpoledne hlavní hra. A zase ti nejlepší získávají diamanty. Je tu prémiovka, a zase se soutěží. Diamanty přibývají. Teď jen výhodně směnit za listy z kouzelné knihy.

Nepřeberné množství zápolení, vaření lektvarů, hledání kouzelného kvítí, pátrání po zaklínadlech, sbírání borůvek,noční výprava za odvahou, no prostě neustále se něco děje.

Záleží na každém jednotlivci, hodnocena je však celá třída. Souboj stíhá souboj, klání klání, výsledky jsou nerozhodné.

Odpočinem si jen při jídle, odpoledním odpočinku či večerní vybíjené. Tak hups do stanu a další den do lítého boje. Čáry zvítězí.

Radost čarodějů a čarodějnic ze začátku trochu škádlilo deštivé počasí a mírný chlad. Však již v druhé půli se sluníčko umoudřilo, mraky rozestoupily a dovolily ba i vodní bitvu a hlavní hru v blízkém potoce.

O vítězi se letos rozhodlo opravdu až v poslední hře. Tak byly síly vyrovnány.

Nálada byla výborná, jídlo skvělé a hlavně nikdo se tu nenudil.

Takže poslední kouzlo při posledním ohni je kouzlo nejsilnější :

„ Kouzlo příštího setkání “.

Za rok nashledanou.

PeOn
Dům dětí a mládeže Habartov Adresa: 357 09 Habartov, K. Čapka 573 IČO: 750 06 502
Telefon: Marie Kajanová 725 729 551 Telefon: Marcela Králová 725 729 552 E-mail: dumdeti.habartov@seznam.cz
GDPR - DDM Habartov Facebook YouTube
PEON © 2001 - 2024 Responsive Web Design