odkaz skola

Dům dětí a mládeže

V současné době častěji označován jako Středisko volného času, má za hlavní úkol naplnit volný čas především dětí a mládeže.

Zároveň by však neměl sloužit jako takzvaná úschovna dětí pro chvíle, kdy se jejich přítomnost doma zrovna rodině nehodí.

Činnost DDM je určena především pro děti a mládež školního věku.

Dle místních podmínek a charakteru činnosti se však nabízených aktivit může zúčastnit každý občan, který o to projeví zájem.

Tedy i děti předškolního věku a dospělí účastníci.


Podmínky účasti s ohledem na možnosti střediska stanoví ředitel DDM.Svou správnou funkcí DDM účinně působí v boji proti dětské kriminalitě, působí jako preventista v protidrogové činnosti.

Pro svou správnou funkci potřebuje DDM dostatečné množství pedagogických zaměstnanců a to jak interních tak externích, dostatečné materiálové a technické zabezpečení a v neposlední řadě hlavně děti, pro které je činnost střediska určena.


Koncepce DDM vychází z vyhlášky MŠMT č. 432/1992 Sb., o střediscích pro volný čas dětí a mládeže a z metodického pokynu MŠMT k činnosti a zásadám financování a hospodaření středisek pro volný čas dětí a mládeže čj. 28 089/98-51Zprávy

Info

Fotoablum

Ke stažení

Šipky ve tmě

Šipky do tmy následovalo v Habartově více jak dvě stě padesát účastníků

Na pátek 5. října si místní Dům dětí a mládeže v Habartově připravil již tradiční a velmi oblíbenou akci, jež nese název Šipky ve tmě. Ta nabízí rodičům s dětmi zažít jistě nevšední dvou až tříkilometrovou procházku setmělým příměstským lesem, jejímž cílem je dopátrat se k soutěžní tajence.

Začátek akce byl stanoven na páteční dvacátou hodinu. Již pár desítek minut předtím tým dobrovolníků, bez jejichž pomoci by realizace akce byla nepředstavitelná, rozmístil na dobře známé trati desítky zalaminovaných šipek, na kterých bylo vždy zapsáno číslo a písmeno. Krátce před osmou hodinou přivítaly pracovnice DDM, paní Jana Chalupská a paní Iva Dobošová, u hlavního vchodu první nedočkavce. Hlouček příchozích se záhy velmi rychle zvětšoval, a tak bylo rozhodnuto, že na trať bude vypuštěna první vlna účastníků.

Ti vyráželi ve skupinkách. A i když je tato vycházka určena především dětem, v každé z nich byla nutná přítomnost dospělého. Ten obdržel hrací kartu a tužku a také ony nejzákladnější instrukce. Vše další již bylo na dětech. Ty za pomoci baterek a lampionů pátraly na stromech i v přízemním porostu po zmiňovaných šipkách. Své úlovky následně hlásily dospělákovi, který je zaznamenával dle souřadnic do hrací karty.

Celý les se hemžil stovkami světýlek. Dle slov organizátorů totiž během devadesáti minut vyrazilo na noční vycházku na 165 dětí a ke stovce dospělých. Obejít vytyčený okruh bylo možné z obou stran, a tudíž docházelo i k tomu, že v přítmí lesa se potkávali známí a přátelé, kteří se vzájemně a s potěšením zdravili.

Absolvovat celou trasu zabralo něco okolo hodinky a byli-li hledači úspěšní, z napsané a případně i domyšlené tajenky se dozvěděli, že po nalezení všech šipek se mají vrátit do DDM, kde na ně čeká zasloužená odměna.

A to samozřejmě velmi rádi všichni také udělali. Za odevzdanou a vyplněnou kartu pak děti v igelitových taškách s logem DDM obdržely několik sladkých pamlsků. Nicméně organizátoři, ostatně jako vždy, mysleli i na dospělý doprovod. Tentokráte si kromě tužky rodiče odnášeli i speciálně navržený a vyrobený hrneček na kávu, který se jim stal takovou malou odměnou za to, že opustili televizní obrazovky a teplo domovů a že páteční večer se se svými dětmi vydali do temného lesa, kde umožnili dětem zažít něco neobvyklého.

Organizátoři Šipek ve tmě musí být dozajista spokojeni se zaznamenanou účastí, která je během posledních let standardně velmi vysoká. Šipky ve tmě totiž náležejí mezi akce nejúspěšnější a lze se jen dohadovat o tom, kolik účastníků se po jejich stopách vydá příště a jaký zapeklitý úkol si pro jejich příznivce připraví organizátoři napřesrok. Každopádně za realizaci akce si i spolu s několika dobrovolníky zaslouží veliké poděkování. Dík míří i k firmě EUROVIA, která poskytla prostředky na nákup odměn pro účastníky.

Mgr. Aleš Plevka,
předseda komise pro sport a kulturu
Dům dětí a mládeže Habartov Adresa: 357 09 Habartov, K. Čapka 573 IČO: 750 06 502
Telefon: Marie Kajanová 725 729 551 Telefon: Marcela Králová 725 729 552 E-mail: dumdeti.habartov@seznam.cz
GDPR - DDM Habartov Facebook YouTube
PEON © 2001 - 2024 Responsive Web Design