odkaz skola

Dům dětí a mládeže

V současné době častěji označován jako Středisko volného času, má za hlavní úkol naplnit volný čas především dětí a mládeže.

Zároveň by však neměl sloužit jako takzvaná úschovna dětí pro chvíle, kdy se jejich přítomnost doma zrovna rodině nehodí.

Činnost DDM je určena především pro děti a mládež školního věku.

Dle místních podmínek a charakteru činnosti se však nabízených aktivit může zúčastnit každý občan, který o to projeví zájem.

Tedy i děti předškolního věku a dospělí účastníci.


Podmínky účasti s ohledem na možnosti střediska stanoví ředitel DDM.Svou správnou funkcí DDM účinně působí v boji proti dětské kriminalitě, působí jako preventista v protidrogové činnosti.

Pro svou správnou funkci potřebuje DDM dostatečné množství pedagogických zaměstnanců a to jak interních tak externích, dostatečné materiálové a technické zabezpečení a v neposlední řadě hlavně děti, pro které je činnost střediska určena.


Koncepce DDM vychází z vyhlášky MŠMT č. 432/1992 Sb., o střediscích pro volný čas dětí a mládeže a z metodického pokynu MŠMT k činnosti a zásadám financování a hospodaření středisek pro volný čas dětí a mládeže čj. 28 089/98-51Zprávy

Info

Fotoablum

Ke stažení

Dětské hřiště pro nejmenší“SLUNÍČKO“

Po dlouhé zimě je opět otevřeno hřiště u Domu dětí.
Jejímu otevření předcházela revize prvků, aby byla zajištěna bezpečnost našich dětí, úprava plochy a doplnění pískovišť.
Nedočkavé děti a maminky s nejmenšími  prťaty jej ihned začaly navštěvovat.
V informační skřínce je opět vyvěšen provozní řád hřiště a věříme, že  všichni budou dodržovat stanovená pravidla.
Abychom zabránily tvorbě hromádek z cigaretových nedopalků přímo před branou hřiště,tak bude v brzké době zabudován popelník, který všichni kuřáci jistě uvítají.
Bohužel ne všechny nešvary můžeme odstranit tak jednoduchým způsobem.
Pokud bude v lidech lhostejnost ke svému okolí tak  se jednoduše může stát, že  tak pěkný prostor jako je vybudované hřiště, bude brzy jen poničeným prostorem plným odpadků a znehodnocených herních prvků.
Každá rošťárna něco stojí a tak i momentální poničení domečků s tabulemi bude řešeno s rodiči dětí,které škodu způsobily.
Je před námi mnoho krásných dnů, kdy bude hřiště sloužit k radosti dětí  a proto si přejme , aby vandalů bylo co nejméně a spokojených  návštěvníků co nejvíce.

PODĚKOVÁNÍ

Při otevření hřiště bychom vlastními silami nemohli zabezpečit všechny úpravy a proto děkujeme vedoucímu Technických služeb panu Ing. Romanu Šístkovi za vstřícnost.    
Dům dětí a mládeže Habartov Adresa: 357 09 Habartov, K. Čapka 573 IČO: 750 06 502
Telefon: Marie Kajanová 725 729 551 Telefon: Marcela Králová 725 729 552 E-mail: dumdeti.habartov@seznam.cz
GDPR - DDM Habartov Facebook YouTube
PEON © 2001 - 2024 Responsive Web Design